Çözümlerimiz

Yapısal Kablolama

Yapısal Kablolama

Kablolama çalışmasının yapılacağı yerlerin (Bina, Yerleşke) mevcut şartlara ait tanıma ve tanımlama çalışmalarıdır. Aktif ve pasif olarak tanımlanacak kullanıcı uçları, varsa binalar arası geçişler, oluşturulacak toplanma merkezlerinin belirlenmesi ile kullanıcı ucundan toplanma merkezlerine kadar yapısal kablolamanın temel parçaları olan “UTP ve Fiber Optik Kablo”ların en uygun şartlarla geçeceği güzergâhların oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır.

Amacımız uçtan uca doğru çözümler sunarak yüksek performanslı bir altyapı kurmaktır. 1 GBPS, 10 GBPS, 40 GBPS, 100 GBPS bantgenişliklerini Dünya standartları çerçevesinde sağlayacak kendi alanında kalitesini ve güvenirliliğini kanıtlamış ürün portföyünü kullanarak ilgili markalara ait sertifikasyonlarını tamamlamış kendi yetkin ekibimiz ile kablolama keşfi, kablo çekimi, sonlandırma, test, dokümantasyon ve sertifikasyon hizmeti sunmaktayız.

  • Toplam aktif ve pasif kullanıcı sayıları ve yerleri
  • Kullanıcılar için önerilecek prizlerin (Outlet) yerleri ve tipleri
  • Kullanıcı ve kabinetlerde önerilecek aktarma kablolarının (Patch Cords) uzunlukları
  • Binanın/kampüsün büyüklüğüne ya da kullanıcıların buralardaki yoğunluğuna bağlı olarak kaç Ara Toplanma Merkezi’nin oluşturulacağı
  • Ana Toplanma Merkezi’nin yeri, uçlardan Ara Toplanma Merkez’lerine yapılacak yatay ve Ara Toplanma Merkezleri’nden Ana Toplanma Merkezi’ne yapılacak dikey kablolama şartlarının neler olduğu